Certificats, Codis de Conducta i Termes i Condicions Generals per la compra de béns i serveis

La nostra logística, la identificació de tots els nostres productes, unit al nostre suport informàtic en el control dels processos, ens permet oferir als nostres clients la màxima seguretat pel que fa a la traçabilitat dels nostres suministraments.   

 

 

        
El grup Voestalpine, per les seves activitats internacionals, està subjecte a nombroses condicions marc socials, polítiques i legals a considerar. Vulnerar aquestes condicions-marc, especialment les referides a l'ordre jurídic d'un país, podrien portar considerables perjudicis financers a l'empresa i perjudicar el Grup de manera persistent.

 

El present Codi de Conducta (Code of Conduct) conforma la base de totes les activitats i decisions comercials en el grup Voestalpine. Aquest Codi és el fonament de la nostra contribució per aconseguir un irreprotxable comportament moral, ètic i legal de tots els col·laboradors del Grup.    

 

 

 

TERMES I CONDICIONS GENERALS PER A LA COMPRA DE BÉNS I SERVEIS 

CONDICIONS GENERALS DE VENDA